Skapa konto som kursgivare

Vill du certifiera en kurs i Lipus kursverktyg behöver du först skapa ett konto. Om du inte påbörjat en certifieringsansökan inom tre månader efter det att du registrerat ditt konto, kommer det att raderas. Att skapa kontot är kostnadsfritt.

Ange registrerat företagsnamn.
Kontrollera att företagsnamnet är korrekt, om fel namn visas vänligen kontakta Lipus.
Lipus AB är ledande i Sverige inom certifiering av kurser för läkare samt inom extern granskning av AT och ST. Lipus är ett dotterbolag till Sveriges Läkarförbund och ägs av läkarprofessionen.